Dagelijks papiergebruik neemt af

De dagelijkse papiertoevoer vermindert, dit komt mede door het stijgende aantal jongeren dat steeds minder print. Ook zijn er meer en meer bedrijven die kiezen voor een “paperless office” met een afname van papier in de kantooromgeving als gevolg. Daarnaast worden er ook meer digitale facturen verzonden. Met name ook in het midden- en kleinbedrijf wordt er op papiergebruik bezuinigd door de digitalisering.

Verschillen onderling

Het verbruik van papier is tussen de jongere en de oudere generatie erg verschillend. Jongeren zijn gewend om alles op hun computer of hun tablet te doen, terwijl ouderen sneller geneigd zijn om iets uit te printen.

Als er binnen een organisatie meer informatie wordt gedeeld, stijgt het papiergebruik ook, dit wordt ook wel de “cc-cultuur” genoemd. Ook de crisis is van invloed op minder papiergebruik. In de kantooromgeving kiest men vaker voor papier met lagere gramgewichten, zoals 70/75 grams papier. Papierleveranciers spelen hierop in met papier met een lager gewicht zonder dat er op de kwaliteit van het papier wordt ingeboet en storingen in de printer worden voorkomen.

Milieuaspecten

Duurzaamheid is een veel gehoord argument om minder papier te willen gebruiken, maar e-mail en het gebruik van digitale informatie hebben ook een CO2-footprint. Zo blijkt het lezen van een “papieren” krant na 30 minuten al duurzamer dan wanneer daarvoor een scherm van een computer of tablet wordt gebruikt, ook digitale informatie heeft een milieu-impact.

Print versus digitaal

De invloed van papier moet niet worden onderschat. Digitale toepassingen hebben gezorgd voor veel efficiency en gemak. Maar papier heeft nog steeds een bepaald effect. Denk aan een papieren uitnodiging in een mooie envelop ten opzichte van een e-mail. Dan is een envelop toch meer onderscheidend. Hetzelfde geldt voor een gedrukt magazine, dat in de hand toch anders overkomt dan op een iPad. Het is en blijft zinvol om te kijken naar de boodschap van het communicatiemiddel en op basis daarvan te beslissen wat efficiënt en effectief is.

Dit artikel is gebaseerd op het artikel “Kantoormedewerker steeds zuiniger met papier” van Laurens van Aggelen.

Copyright © 2023 Bas b.v.

Ontwerp, realisatie & marketing door